Zasady terapii

Spotkanie trwa 50 min lub 60 min, co jest uzgadniane w momencie ustalania terminu wizyty. Spotkanie rozpoczyna się i kończy punktualnie. W przypadku spóźnienia nie przedłuża się czasu spotkania. Spotkania zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. Jest to optymalna częstotliwość dla procesu psychoterapii. Jest możliwość częstszych spotkań (dwa razy w tygodniu) w sytuacjach kryzysowych lub zaostrzenia objawów. Spotkania rzadsze niż raz w tygodniu są proponowane pod koniec terapii dla utrwalenia efektów terapii (co dwa tygodnie czy raz w miesiącu).

Zmiana terminu spotkania (przełożenie spotkania) powinna być dokonywana nie później niż dzień przed ustalonym terminem i tylko w szczególnych okolicznościach. Jest, to zasada, która obowiązuje zarówno pacjenta jak i terapeutę. Jeśli spotkanie jest często przekładane lub dopiero w dniu wizyty obowiązuje opłata za spotkanie, tak jakby się ono odbyło. Wynika to stąd, że w terapii płacimy za poświęcony czas i kompetencje terapeuty, a w przypadku tak późnego czy częstego odwoływania wizyt terapeuta nie jest w stanie zaproponować tego czasu komuś innemu.

Wszystko o czym mówimy na terapii jest objęte tajemnicą (tajemnica zawodowa) terapii. Jeśli osoba z rodziny chce zasięgnąć informacji o terapii może się to odbyć jedynie za zgodą i w obecności pacjenta. Tajemnica nie obowiązuje pacjenta, gdyż może on dowolnie mówić o swojej terapii.

Praca terapeutyczna podlega superwizji, co oznacza, że przebieg terapii konsultuję z superwizorem lub innymi psychoterapeutami w celu jej optymalnego toku (zapewnia to również wyższą jakość usługi dla pacjenta). Podczas takiej konsultacji dane osobowe pacjenta są chronione (czyli pacjent jest anonimowy).