O mnie

Od 17 lat zdobywam doświadczenie zawodowe pracując w terapii indywidualnej, prowadząc warsztaty i grupy terapeutyczne. Wypunktowałam moje kwalifikacje zawodowe:

 • absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek psychologia stosowana
 • certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 67) – www.pttpb.pl
 • absolwentka dwuletniego podyplomowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie
 • absolwentka Programu Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie – www.gestalt.pl
 • prezes zarządu Łódzkiej Fundacji Psychoterapii
 • członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym – www.ptbst.org.pl
 • autorka i realizatorka wielu warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, kompetencji społecznych i psychoterapii w ramach Stowarzyszenia Edukacja i Wychowanie oraz Fundacji Wsparcia Psychospołecznego „Zielona przystań”

Jednym z kryteriów bycia psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym jest stałe podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez korzystanie ze szkoleń, konferencji i literatury tematycznej. Szkolenia w których uczestniczyłam w ostatnim czasie:

 • EUROPEJSKIE WARSZTATY NA TEMAT STRESU TRAUMATYCZNEGO (Uniwersytet Warszawski oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym) 18–19.09.2009 – 20 godzin
 • ZABURZENIA POTRAUMATYCZNE – CZYNNIKI RYZYKA, KONCEPCJE, TERAPIA (Uniwersytet Warszawski) 2–4.07.2010 – 20 godzin
 • PSYCHODYNAMICZNA KONCEPCJA TRAUMY (Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym) 16–17.04.2011 – 15 godzin
 • BÓL U DZIECI I MŁODZIEŻY (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu) 13.05.2011 – 10 godzin
 • OSOBOWOŚĆ, A PSYCHOPATOLOGIA – DIAGNOZA OSOBOWOŚCI W PRAKTYCE KLINICZNEJ (E. Pragłowską, dr A. Popiel i prof. B. Zawadzkiego) 8–10.11.2011 – 30 godzin
 • WPROWADZENIE DO TERAPII SCHEMATU. TERAPIA SCHEMATU DLA PACJENTÓW CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Z POGRANICZA (Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) 22–25.03.2012 – 30 godzin
 • Pułapki życiowe czyli praca nad zmianą schematów poznawczych wg Jeffrey’a Young’a (Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito) 23-24.02.2013– 20 godzin
 • Terapia schematu par (Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej) 10–11.07.2014 – 15 godzin
 • Psychoterapia seksoholizmu w podejściu poznawczo-behawioralnym. Parafilie a hiperfilia. (Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito) 7-8.11.2015– 20 godzin
 • Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pt. “Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę.” (Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Rzecznika Praw Obywatelskich, UKSW w Warszawie) 24-25.11.2015
 • Dysfunkcje seksualne – psychoterapia w podejściu poznawczo – behawioralnym. (Seksuologia pro) 4-5.02.2017 – 20 godzin
 • Terapia dialektyczno – behawioralna dla zaburzenia osobowości z pogranicza. (Centum DBT emocje) 31.03-01.04.2017 – 19 godzin
 • Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów. „Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej” (Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii) 01.12.2017 – 8 godzin
 • Podejście uważności (Mildfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion). (Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii) 01.03-31.05.2018 – 60 godzin
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa. (Uniwersytet SWPS) 29-30.09.2018 – 20 godzin
 • Szkolenie DBT trening umiejętności. (Centrum DBT Emocje) 17-18.11.2018 – 18 godzin
 • Wprowadzenie do RO – DBT -Radykalnie otwartej terapii dialektyczno – behawioralnej. (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektycznej i Behawioralnej) 19-20.09.2019 – 9 godzin
 • Dialectical Behaviour Therapy Practitioner Training. (GreenWood/AMIE) 04-08.12. 2019; 30-3.06.2020 – 80 godzin

Publikacje: