Psychoterapia

Wiele osób, które nie miało wcześniej kontaktu z psychologiem zastanawia się jak wygląda psychoterapia i czy jest zbliżona do obrazów przedstawianych w filmach typu: leżę na kozetce i opowiadam o problemach. Otóż kozetką nie dysponuję ale można komfortowo usiąść w fotelu i powiedzieć w jakim aspekcie chciałbym uzyskać zmianę.

Psychoterapia polega na rozmowie. Psychoterapia jest procesem, w którym terapeuta pomaga pacjentowi mierzyć się z przeżywanymi trudnościami. Jest to proces, który wymaga czasu (nie mam tu na myśli lat, raczej miesiące) gdyż potrzeba aby w relacji terapeuta – pacjent zbudowane zostało zaufanie pozwalające na szczere i otwarte wyrażanie uczuć, myśli, obaw i trudności. Im większa otwartość i gotowość do wyrażania swoich uczuć tym szybciej proces terapeutyczny postępuje.

Psychoterapia rozpoczyna się sporządzeniem listy problemów, z którymi pacjent się zgłasza i ustaleniem celów terapii. Dzięki sprecyzowanym celom będzie możliwe określenie czy proces terapeutyczny przynosi efekty i pożądane zmiany. Następnie dla optymalnego zrozumienia problemów pacjent wraz z terapeutą pracują nad sformułowaniem przypadku jako swoistego rodzaju diagnozą rozpoczynającą proces terapeutyczny.

Klasyczna terapia poznawczo – behawioralna (stosowana i skuteczna w leczeniu depresji i zaburzeń nerwicowych) bazuje na teraźniejszości – problemach i sytuacjach przeżywanych tu i teraz i pyta o przeszłość jedynie aby poznać i zrozumieć obszary podatności sprzyjające powstawaniu problemów. Pokazuje ona jak charakterystyczna dla nas interpretacja rzeczywistości wpływa na przeżywane emocje, jakie wywołuje reakcje ciała i zachowania. Dla przykładu, jeśli będziemy daną sytuację postrzegać jako zagrażającą, to będziemy odczuwać lęk, objawy fizjologiczne takie jak: kołatanie serca, duszność, napięcie i zareagujemy najprawdopodobniej próbą wycofania czy uniknięcia sytuacji. Czas trwania takiej terapii to czasem jedynie kilkanaście sesji, czasem kilka miesięcy. Sesja trwa 50 min. (180 zł)
Terapia schematów jest podejściem wywodzącym się z terapii poznawczo – behawioralnej, czerpiącej z podejścia gestalt i psychodynamicznego. Jest to podejście skuteczne w leczeniu zaburzeń osobowości, niskiego poczucia własnej wartości i traum z okresu dzieciństwa. Podejście to polega na zidentyfikowaniu i zmianie nieadaptacyjnych, destrukcyjnych schematów ukształtowanych w toku rozwoju. Praca terapeutyczna w tym podejściu trwa od roku do kilku lat. Sesja indywidualna 50 min. (180 zł).

Terapia schematu znalazła także zastosowanie w terapii par. Na to co dzieje się w relacji patrzymy wtedy z perspektywy potrzeb partnerów, ich schematów i nieadaptacyjnych stylów radzenia sobie. Analizując cykl wzajemnego uruchamiania się schematów zyskujemy nową optykę konfliktu, a zarazem płaszczyznę do pracy. Terapeuta schematu ma za zadanie pokazać parze, że problemem w ich związku są wzajemne schematy, które nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a nie partner (jako taki). Tym samym przy zjednoczeniu wysiłków, para może pracować nad przełamywaniem schematów, tak aby bliskość była możliwa. W tym podejściu terapeutycznym nietypowe jest to, że w procesie terapeutycznym (u jednego terapeuty), w tym samym czasie może być zarówno para, jak i każde z partnerów z osobna. Ma to szczególnie zastosowanie w przypadku osób o silnych, destrukcyjnych schematach – sesje indywidualne są wtedy niezbędne aby osoba (partner) poradziła sobie z własnymi schematami. Kiedy jednostka zyskuje większy wgląd i kontrolę nad własnymi schematami praca z partnerem (na wspólnych sesjach) staje się efektywniejsza. Skuteczność terapii schematu dla par potwierdzają badania. Sesja terapii par 60 min. (200 zł).

BEPP (Brief Eclecktic Psychoterapy for PTSD) Krótkoterminowa eklektyczna terapia mająca zastosowanie w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). BEPP często jest nazywany przez terapeutów terapią kompletną, ponieważ obejmuje wszystkie elementy naturalnego procesu przechodzenia traumy. BEPP składa się z 16 sesji i w pierwotnym zamyśle została stworzona na potrzeby funkcjonariuszy policji, dalsze badania na losowo dobranych próbach wykazały jej skuteczność również dla innych klientów z PTSD. Skuteczność metody została dowiedziona również w badaniach z zastosowaniem neuroobrazownia. Sesja 60 min. (180 zł)

Więcej informacji o terapii poznawczo – behawioralnej możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zachęcam do odwiedzenia witryn: www.pttpb.pl, www.eabct.com oraz www.ptbst.org.pl