Projekty

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja i Wychowanie oraz Fundacją Wsparcia Psychospołecznego „Zielona Przystań” zrealizowałam szereg projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. Projekty wyróżnione kolorem, są moimi projektami autorskimi.

2007

 • 01.06 – 20.12 – utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego udzielającego porad dla osób znajdujących się w kryzysie w powiecie pabianickim (program „Nie jesteś sam”), w celu zapewnienia kompleksowej pomocy psychospołecznej dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych – działalność ta została dofinansowana dotacją Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • listopad – grudzień – organizacja spotkań dla rodziców w formie warsztatów i poradnictwo rodzinne dla rodziców (program „Rodzina wspólnymi siłami”), w celu poprawy funkcjonowania rodzin i prawidłowego wypełniania ich zadań oraz zapewnienia dzieciom właściwego środowiska wychowawczego w rodzinach i zmniejszenia liczby nastolatków zagrożonych uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi – działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 505/2007

2008

 • 3.09 – 20.12 – prowadzenie warsztatów profilaktycznych nt. Radzenia sobie ze stresem (profilaktyka zdrowia psychicznego) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • 1.09 28.12 – prowadzenie zajęć korekcyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem, dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi
 • 1.09 31.12 – opracowanie i realizacja projektu Rodzina wspólnymi siłami II: warsztaty dla rodziców (radzenie sobie z problemami wychowawczymi), poradnictwo rodzinne. Trening asertywności dla dzieci i młodzieży, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 450/2008

2009

 • 01.04 – 31.12 – prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci
  i młodzieży Debata alkoholowa /zmiana przekonań normatywnych/ dofinansowane ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • 26.01 – 27.12 – realizacja programów profilaktyki uzależnień NOE (alkohol) dofinansowane MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji UMŁ)
 • 26.01 – 27.12 – prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Debata alkoholowa /zmiana przekonań normatywnych/ dofinansowane ze środków MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 26.01 – 27.12 – prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży – Debata nt. narkotyków – /zmiana przekonań normatywnych/, praca w małych grupach- ukierunkowany na narkotyki dofinansowane ze środków MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 26.01 – 27.12 – prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy „Nie jesteś sam (poradnictwo indywidualne i rodzinne dla sprawców i ofiar przemocy) dofinansowane z MPPP poprzez Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
 • 01.07 – 20.12 – prowadzenie pomocy terapeutycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego

2010

 • 01.03 – 27.12 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne „Bliżej siebie” dofinansowane z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 01.04 – 27.12 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 01.05 – 31.12 – realizacja kompleksowych działań profilaktycznych – Debata narkotykowa – kompleksowy program profilaktyczny dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców dofinansowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • 01.07 – 31.12 – realizacja warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych „Tylko spokojnie” dla dzieci i młodzieży (radzenie sobie ze stresem) dofinansowanych przez Województwo Łódzkie
 • 01.07 – 31.12. – prowadzenie grupy terapeutycznej – pomoc terapeutyczna dla osób doświadczonych chorobami nowotworowymi oraz dla ich rodzin „Kiedy życie boli” dofinansowane przez Województwo Łódzkie

2011

 • 01.03 – 27.12 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne „Bliżej siebie” dofinansowane z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 01.04 – 27.12 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 01.03 – 27.12 – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 01.04 – 31.12 – trening asertywności + trening radzenia sobie ze stresem „MOJA SIŁA” dla ofiar przemocy – dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 01.04 – 31.12 – kompleksowy program edukacyjno – profilaktyczny (profilaktyka alkoholowa) dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 01.04 – 27.12 – realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – „Debata narkotykowa” dofinansowane z MPPN poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 01.04 – 27.12 – realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – „Debata alkoholowa” – dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 01.04. – 27.12 – realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – Program wczesnej profilaktyki uzależnień ”CUKIERKI” – dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 01.06 – 15.11 – cykl warsztatów rozwojowo – terapeutycznych dla osób wychowujących się w rodzinach zastępczych i domach dziecka we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
 • 01.06 – 30.12 – cykl warsztatów szkoleniowych: „ABC pomocy psychologicznej” dla wolontariuszy fundacji Magnificat
 • 4–6.08 – warsztaty profilaktyki alkoholowej NOE oraz konsultacje psychologiczne w ramach profilaktyki alkoholowej prowadzonej na XVII Przystanku Woodstock
 • 26.09 – 31.12 – Jestem asertywny, radzę sobie ze stresem – „Potrafię inaczej” – warsztaty dla sprawców przemocy – dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 03.10 – 30.12 – warsztaty dla dzieci i młodzieży „Anty – dopalacze” oparte na programie profilaktyki uniwersalnej „Smak życia” dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 03.10 – 30.12 – prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Przystań” dofinansowane przez Województwo Łódzkie

2012

 • 05.03 – 31.05 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne „Bliżej siebie” dofinansowane z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 05.03 – 31.08 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • grudzień – prowadzenie zajęć na kursie szkoleniowym w zakresie psychoterapii, terapii poznawczo – behawioralnej z podstawami psychoterapii psychodynamicznej sfinansowane przez Fundację Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii z siedzibą w Warszawie.
 • grudzień – prowadzenie treningu asertywności dla nauczycieli sfinansowane przez Gimnazjum nr 2 w Pabianicach

2013

 • 01.02 – 27.12 – warsztaty profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi
 • 20.05 – 31.12 – warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „TYLKO SPOKOJNIE” dofinansowane przez Województwo Łódzkie
 • 10.05 – 31.12 – opracowanie i realizacja projektu Przystanek: Zielona Przystań obejmujący profilaktykę uzależnień w Kostrzynie n. Odrą w związku z XIX Przystankiem Woodstock, działalność ta została dofinansowana dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 1337/2013